สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13”

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลบรรยายสรุป นิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร เรื่อง “ดาหลาไม้งามถิ่นแดนใต้พัฒนาเพิ่มรายได้มากคุณค่า สานต่อน้ำพระทัยสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง” ภายในนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร นำการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ดาหลา, การใช้เส้นใยจากดอกดาหลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562