รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์์ โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้นำผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ดาหลา จากศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา มาจัดแสดงภายใต้เรื่อง “ดาหลาไม้งามถิ่นแดนใต้พัฒนาเพิ่มรายได้มากคุณค่า สานต่อน้ำพระทัยสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง”