อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

  เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขี้นระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์์ โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้นำผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ดาหลา จากศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา มาจัดแสดงภายใต้เรื่อง “ดาหลาไม้งามถิ่นแดนใต้พัฒนาเพิ่มรายได้มากคุณค่า สานต่อน้ำพระทัยสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง”