รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามความพร้อมของการจัดงานปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามความพร้อมของการจัดงานปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนการเกษตรเขตที่ 7 และนายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ นำชมและบรรบายสรุป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่