ประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธ์พืช ครั้งที่ 3/2562

  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธ์พืช ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายถอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร