วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร