รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนโครงการพัฒนาระบบสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรมวิชาการเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2564

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนโครงการพัฒนาระบบสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรมวิชาการเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาตั้งคณะทำงานและหารืองานและหน่วยงานที่ประสงค์เชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และงบประมาณที่คาดว่าจะได้ดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร