รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร