ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ต้อนรับ Dr.Ganesh Peasad Rauniyar ผู้ประเมินภายนอกของ CSAM

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ต้อนรับ Dr.Ganesh Peasad Rauniyar ผู้ประเมินภายนอกของ CSAM ซึ่งเป็นสถาบันระดับภูมิภาคภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and thePacific-ESCAP) เพื่อหารือและประเมินผลจากกิจกรรมของ CSAM รวมทั้งการประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานของ CSAM ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร