ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2562

  วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสุรกิตติ ศรีกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร