รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและบุคลากร ศวพ.ราชบุรี

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่5 คณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและบุคลากร ศวพ.ราชบุรี จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงมวลพิฆาต และดูแปลงทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์ Subtilis 20w33 ควบคุมโรคแอนแทรคโนส ในพริกบางช้าง โดยมีนายดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี ให้การต้อนรับและนำชมแปลง พร้อมนี้ รองอธิบดีได้ปลูกต้นรวงผึ้งด้วย