รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นายนายปรัชญา วงษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง นายชัยชนะ นุ่นเส้ง หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง โดยมีนายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ งานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา และนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ แปลงทดลองยาง แปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี โอกาสนี้รองอธิบดีกรมวิชาเกษตรและคณะได้ร่วมปลูกต้นพญาไม้