ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร”ฯ ครั้งที่ 7/2562

  วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart Box และช่องทาง Social media ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร