รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นายปรัชญา วงษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา โดยมีนางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ โอกาสนี้รองอธิบดีกรมวิชาเกษตรและคณะ ได้ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ไว้เป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ในพื้นที่ของแปลงยางวังทัง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต โดยมีนางจิราภา ออสติน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ และการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในพื้นที่แปลงกิ่งตายางพันธุ์ดีภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนฯ ของทั้ง 2 ศูนย์ฯ ร่วมกันดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งในส่วนของการผลิตกิ่งตาพันธุ์ดีและผลผลิตยาง ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีความคุ้มทุนและคงอยู่ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีนางสาวแขจรรยา สีระแก้ว หัวหน้าด่านตรวจพืชฯ บรรยายสรุปงานและนำเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน