รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม และคณะผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิต การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดอุทัยธานี มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี