รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562”

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562” ในโอกาสนี้ นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี