รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอพิบูลมังหาร และรอยต่ออำเภอวารินชำราบ และน้ำในเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจักรพรรคิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และนางสาวพเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี นำชม