รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

  นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายเสกสรร วรรณกรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ร่วมติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบล คลองมะพลับ อำเภอศรีนคร ตำบลป่ากุมเกาะ. อำเภอสวรรคโลก ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562