ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ครั้งที่ 8/2562

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ครั้งที่ 8/2562 เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart box และช่องทาง Socail media ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร