อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพ กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และการประมง สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Andres Murchison รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพ กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และการประมง สาธารณรัฐอาร์เจนตินา และร่วมหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดเชอรี่และองุ่นจากอาร์เจนตินามายังประเทศไทย และติดตามความคืบหน้าการเจรจาในการเปิดตลาดของพืชตระกูลส้ม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร