รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจพืชแม่สาย

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจพืชแม่สาย โดยมีนางวิรัชนีย์ โยธาราษฎร์ หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สาย บรรยายสรุปและนำชมการดำเนินงานของด่านตรวจพืชแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย