รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนสาธิตการผลิตปทุมมานอกฤดู และโรงเรือนกล้วยไม้ โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 นายบุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และนายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงราย บรรยายสรุปและนำชม ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562