รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอวิทยา

  นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ นายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงรายได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์และการบรรยายข้อมูลจากโรงพยาบ้าลเวียงแก่น ที่ได้ตรวจตัวอย่างเลือดของเด็กนักเรียนและพบสารปนเปื้อนในเลือด โดยมี คณะองค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัด และนายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562