อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านตรวจพืชมุกดาหาร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านตรวจพืชมุกดาหาร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดยมีนายกวีวัฒน์ จาวสุวรรณวงษ์ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าด่านฯ บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และนำตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนมุกดาหาร โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้เข้มงวดในการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของด่านตรวจพืช และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชนครพนม สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดยมีนางจินตนา สุมขุนทด หัวหน้าด่านฯ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดยนายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม