อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดการเมล็ดพันธุ์มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมของกรมวิชาเกษตร ที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพรับผิดชอบดูแลเก็บรักษา พร้อมทั้งหาแนวทางการกำกับดูแลงานวิจัยด้านพืชและสินค้าพืชจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม และการดำเนินงานของคณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตรปี 2563