ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและมอบหมายผู้ร่วมเสวนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ regis.dtn.go.th