อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี ณ ห้อง 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร