อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานราชการ และคณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานราชการ และคณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการจัด ซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อ “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”สภากาชาดไทย ณ บริเวณห้องโถงอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร