รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร และอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร