อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบรรยายสรุปและนำชมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบรรยายสรุปและนำชมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การตรวจรับรอง GAP พืช และการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชให้กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อติดตามงานในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร