หารือความร่วมมือในการลดภาวะ pm 2.5 ที่เกิดจากการเผาในภาคการเกษตร

  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Takashi Inoue, CEO INOUE CALCIUM CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น และร่วมหารือความร่วมมือในการลดภาวะ pm 2.5 ที่เกิดจากการเผาในภาคการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้ Japan International Cooperation Agency (JICA) ในปี 2563 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร