สถาปนา มกอช. ครบรอบ 17 ปี

  วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบปีที่ 17 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ บางเขน กรุงเทพฯ