ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ จากประเทศภูฎาน

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายสมชาย บุญประดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช สำนักผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับ Mr. Karchung, District Agriculture Officer, Haa Dzongkhag พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ จากประเทศภูฎาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร