กรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 และมอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเปิดตัวกิจกรรมเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล ร่วมงาน ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์