รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผัก

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุขสลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ติดตามนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผัก ซึ่งกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 7 ออกใบรับรองแหล่งผลิตผัก GAP ณ ตำบลบางท่าขาม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิรัตน์ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ร่วมตรวจเยี่ยม