รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายสุรเดช ปีจฉุมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานีและติดตามงาน โดยมีนายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี