อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Alexande Bouchot, Agricultural Counsellor for South East Asia

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Alexande Bouchot, Agricultural Counsellor for South East Asia สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร