อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านสุขอนามัยพืช

  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Ms.Wolf-Martin Maier, Senior Expert of the Agriculture, Fisheries and Sanitary and Phytosanitary (SPS) Market Access, European Commission’s Directorate-Genereal for Trade และ Ms. Syvie Coulon, Policy Officer (Thailand Desk Officer), DG SANTE พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก EU และร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านสุขอนามัยพืชและการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร