อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการวินิจฉัยและกำจัดด้วงอิฐ

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการวินิจฉัยและกำจัดด้วงอิฐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร