รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรพร้อมปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะกับต้นไม้ใหญ่

  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรพร้อมปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะกับต้นไม้ใหญ่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนและนายพิจิต ศรีปิ่นตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) กรมวิชาการเกษตร นำชมและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562