คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งและเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะและนิทรรศการชีวภัฑณ์

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งและเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะและนิทรรศการชีวภัฑณ์ที่ สวพ. 3 ผลิตขึ้น ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ตำบลศิลาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น