อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วม เยี่ยมชม “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายสุรเดช ปัจฉิมกุุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมคณะนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562

ภาพเพิ่มเติม DOAAlbum