คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก GAP บ้านโนนเขวา

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 2 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก GAP บ้านโนนเขวา ตำบลท่าพระ ท่าพระ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น