อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2562

 เ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในโอกาสนี้ ได้มีพิธีถวายทุนพระปริยัติธรรมวัดราชนัดดารามวรวิหาร พิธีมอบเงินบำรุงสถานศึกษาให้กับโรงเรียนวัดราชนัดดารามวรวิหาร และพิธีมอบเงินบำรุงสถานศึกษาให้กับวิทยาลัยตั้งตรงจิตพาณิชยการ ทั้งนี้ มียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 1,501,651.66 บาท