แถลงความพร้อมการจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แถลงความพร้อมการจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2552 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในงานจะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ความก้าวหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน นิทรรศการภาพถ่ายและภาพจิตกรรม พร้อมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 100 ร้านค้า โดยมี นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมในงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์