ขยายเวลาในการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตต่างประเทศ

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักการเกษตต่างประเทศ เจ้งเรือง การสรรหาข้าราชการไปปฎิบัติราชการสำนักงานในต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง