ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

ภายในงาน กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ มะคาเดเมีย “ต้นไม้พระราชทาน” โดยได้จัดแสดงประวัติการปลูกมะคาเดเมีย ในประเทศไทย พันธุ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะคาเดเมีย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ