รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์​วิจัย​และพัฒ​นา​การเกษตร​นครศรีธรรมราช​ มอบนโยบายและให้กำ​ลัง​ใจเจ้าหน้าที่ ในการช่วยเหลื​อเกษตรกร​ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน​ปาบึก ในพื้นที่จังหวัด​นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์​วิจัย​และพัฒ​นา​การเกษตร​นครศรีธรรมราช​ มอบนโยบายและให้กำ​ลัง​ใจเจ้าหน้าที่ ในการช่วยเหลื​อเกษตรกร​ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน​ปาบึก ในพื้นที่จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ โดยมีการแนะนำให้เกษตรกร​ผู้​ปลูก​ส้มโอทับทิม​สยาม​ ได้รับความรู้​ทางวิชาการ​ และจัดทำแปลงต้นแบบ​การฟื้นฟู​หลัง​น้ำลด โดยมีนายพงษ์​มานิตย์​ ไทยแท้ ผู้อำน​ว​ยการ​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​กระบี่ รักษา​ราชการ​ในตำแหน่ง​ผู้อำน​ว​ยการ​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​นครศรีธรรมราช​ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ​ พนักงาน​ สำนักวิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​เขตที่ ๗ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ เข้าร่วม​ ณ ห้องประชุม​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​นคร​ศรี​ธรรมราช​ อำเภอ​ช้าง​กลาง จังหวัด​นครศรีธรรมราช