อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณท้องสนามหลวง

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข. สลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง