รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์การเคลื่อนไหวของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์การเคลื่อนไหวของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และรับหนังสือจากเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์